mercredi 19 novembre 2014

REIS RONDOM DE WEERELDT, gedaen op bevel des konings van Frankrijk, in de jaren 1766 tot 1769..

Door Louis de Bougainville

... met de fregaat La Boudeuse en het fluitschip l'Etoile.

Dordrecht, Abraham Blussé & son, 1772. Vertaald door Pieter Leuter. Met gravures : 21 genummerde kaarten (meestal plooibaar), een titel-vignet door van der Meer en een gravure (volledig). Half kalfsleder van de tijd. XXVI+414 bldz. Het gaat om de eerste uitgave (Franse versie verchenen in 1771). 21 x 26 cm. Scheur kaart nr 4 (klein verlies tekst). Scheur karten IX en XVII hersteld. Een kaart met watervlek. Rug en cover gewreven. Titel in goud versleten.
Zeldzaam. De kaarten zijn in goede staat.Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire